Tìm sách Javascript cho dân Newbie

Mọi người cho e xin thông tin một số quyển sách Javascript cho dân Newbie đi ạ . Với lại tiếng anh e rất tệ thì google dịch sách có ảnh hưởng gì không ? Cảm ơn ạ !

JS giờ đang phổ biến thì bạn search google là có thôi. Mình thấy k nhất thiết phải đặt câu hỏi, rồi lại đợi người trả lời, tự thân vận động cho chủ động bạn ạ, chả phải chờ đợi phụ thuộc ai.

Bọn học lớp 1 chưa từng trải nên là bọn nó đọc yếu lắm, khả năng hiểu chỉ ở mức từ ngữ cơ bản, nên nó phải có môn Tiếng Việt để tập đọc. Nhưng được cái bọn này không bỏ học, đứa nào bỏ thì khả năng mù chữ cao.
Bạn cứ bắt chước bọn lớp 1 áp dụng vào các ngoại ngữ khác là được.

7 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?