Tìm nơi tuyển support Java cho các lớp dạy code

Tình hình là e muốn tìm công việc kiểu support cho các lớp dạy code. Support cho các học viên mới. E có tìm trên gg rồi mà chỉ tuyển Giảng viên =))
Mọi người biết ở đâu giới thiệu e với ạ. E cảm ơn!

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?