Tìm Network/System Administrator (2 năm kinh nghiệm) tại HCM

networking
system

#1

Xin chào,
Mình cần tìm Network/System Administrator (2 năm kinh nghiệm)

  • lương “$500 - $750”
  • làm việc tại Quận 2, HCM

Chi tiết:

  • Ứng viên có 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
  • Có thể giao tiếp tiếng Anh với người nước ngoài
  • Kinh nghiệm làm việc với Windows Active Directory Infrastructure, DNS, DHCP, File Server, Exchange, firewall, etc
  • Kinh nghiệm làm việc với Backup Exec, Symantec, Script automatic.

Mời các anh chị xem chi tiết và ứng tuyển tại: https://jobseekers.vn/job/669/

Hoăc gửi CV về: [email protected]
Cảm ơn!
khuyen


(system) #2

This topic was automatically closed after 7 days. New replies are no longer allowed.


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?