Tìm lập trình viên

python

(Vina) #1

Hello
Mình cần tìm Dev cho các dự án công ty ( Hồ Chí Minh, Q7 ) , làm việc fulltime.

  • 2,3 Python Dev : tham gia viết module, customize cho hệ thống ERP trên nền Odoo. Ưu tiên giỏi về Python và có kinh nghiệm Odoo , nhưng nếu chưa giỏi hoặc chuyên về ngôn ngữ khác muốn làm dự án này cũng OK .
  • 1,2 Developer cho dự án nghiên cứu ứng dung công nghệ vào nông trại. Ưu tiên đã tham gia các dự án liên quan.
  • 2 Business Analyst : phân tích yêu cầu , cầu nối người dung - lập trình viên, ưu tiên có kiến thức tốt về quy trình doanh nghiệp, kiến thức kế toán.

Liên hệ chi tiết: [email protected]
Skype: KhoaHuynh77

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ SEAGULL


(system) #2

This topic was automatically closed after 7 days. New replies are no longer allowed.


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?