Tìm kiếm không duyệt trong danh sách liên kết đơn

c++

(Cuong Trinh) #1

Em đang thắc mắc một câu hỏi, làm sao để biết một phần tử x có tồn tại trong danh sách liên kết đơn hay không mà không được duyệt hết toàn bộ danh sách để tìm kiếm!
Em đã suy nghĩ vấn đề này lâu nhưng chưa có ý tưởng gì, mong mọi người giải đáp.
Em xin chân thành cảm ơn ạ!


(Hieu Nguyen Van) #2

Câu hỏi này bạn lấy ở đâu? Bạn nên đưa ra đầy đủ đề bài. Nếu chỉ dựa vào các thông tin bạn cung cấp thì không thể.


(Cuong Trinh) #3

Mình xin bổ sung là danh sách liên kết đơn theo thứ tự tăng dần nha bạn.


(Nguyễn đình Cuội) #4

danh sách liên kết đơn nó không cho phép truy cập ngẫu nhiên như array mà buộc phải truy nhập tuần tự nhé bạn, nếu muốn tìm kiếm không duyệt thì chỉ dùng mảng


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?