Tìm hiểu về việc học ở aptech vietnam

hiện tại e đang học c3 và chuẩn bị thi đh… điểm e k đc cao để đỗ đc vào bách khoa hay bưu chính vậy nên e đang tìm hiểu về aptechvietnam vs bachkhoa-aptech ???
sao chung là aptech sao nhiều trung tâm vậy nhỉ??

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?