Tìm hiểu về Redis database

Có ai làm về cơ sở dữ liệu redis cho e xin ít kinh nghiệm với. Giờ bắt đầu nghiên cứu mà tù mù quá

Đọc cái này là biết chủ topic không thành thật với bản thân, một người như vậy khó tiến bộ lắm. Mình chỉ ra cho biết này: một câu hỏi fake, đích xác là đang sợ phải đọc tiếng Anh và muốn người khác ủn đít chứ gì? Không có đâu nhé, lo mà tra từ điển và bắt đầu ngay https://redis.io/documentation ; đọc được chừng 20 trang A4 đi, rồi quay lại đây tám láo tiếp.

3 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?