Tìm góc của một tam giác

ko có nút ban, diễn đàn thiệt là dỏm :anguished:

chính xác trăm phần trăm vẽ tay làm gì

3 Likes

Không phải là không có nút ban, mà là

1 Like

xùy xùy, nhỏ nhỏ thôi :penguin:

4 Likes

Lời giải tắt quá khó theo dõi. EB = E’C do ΔE’BC = ΔECB (góc-cạnh-góc), rồi mới lí luận do MB = MC (hai góc đáy bằng 60°) nên ME’ = ME, thêm góc E’ME = 60° nên ΔE’ME đều => ME’E = 60° (= MCB) vậy E’E // BC. Dùng Talét có ngay AE’ = AE, hay AM là trung trực của E’E và (do ΔE’ME đều nên là) phân giác E’ME (*).

Sau đó c/m ΔAEM = ΔCE’F (góc-cạnh-góc) áp dụng (*) hai góc. Tiếp tục lí luận theo hướng đó, góc ta cần tìm là EFC = E’FE - E’FC = 50° - 30° = 20°.

Giờ đặt lại là EE’ // BC thì tính ngay BE’C = 40° và E’EM = 60°. E’EB = 180° - E’BC = 100°, trừ BE’C nữa là 60°. Vậy E’ME đều do có hai góc 60° (ngắn hơn chút).

Thấy anh em có vẻ khoái cái này, cho phép mình post lên một bài tương tự trong series tìm góc này để tham khảo.

[DEAD LINK]

Đề bài hoàn toàn giống bài trên, khác tí là goc 50 độ: Câu hỏi thế này : không dùng thước đo góc hãy chứng minh rằng góc FEB = 30…end

ACE nên xem nó như cây cà rem, khi nào buồn lấy ra ngậm chơi.

1 Like

Đáp án là 20°. Lời giải ngắn gọn nếu bạn để ý tổng các góc trong 1 tứ giác lồi là 360°, trong tam giác bất kỳ là 180°.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?