Tìm góc của một tam giác

ko có nút ban, diễn đàn thiệt là dỏm :anguished:

chính xác trăm phần trăm vẽ tay làm gì

3 Likes

Không phải là không có nút ban, mà là

1 Like

xùy xùy, nhỏ nhỏ thôi :penguin:

4 Likes

Lời giải tắt quá khó theo dõi. EB = E’C do ΔE’BC = ΔECB (góc-cạnh-góc), rồi mới lí luận do MB = MC (hai góc đáy bằng 60°) nên ME’ = ME, thêm góc E’ME = 60° nên ΔE’ME đều => ME’E = 60° (= MCB) vậy E’E // BC. Dùng Talét có ngay AE’ = AE, hay AM là trung trực của E’E và (do ΔE’ME đều nên là) phân giác E’ME (*).

Sau đó c/m ΔAEM = ΔCE’F (góc-cạnh-góc) áp dụng (*) hai góc. Tiếp tục lí luận theo hướng đó, góc ta cần tìm là EFC = E’FE - E’FC = 50° - 30° = 20°.

Giờ đặt lại là EE’ // BC thì tính ngay BE’C = 40° và E’EM = 60°. E’EB = 180° - E’BC = 100°, trừ BE’C nữa là 60°. Vậy E’ME đều do có hai góc 60° (ngắn hơn chút).

Thấy anh em có vẻ khoái cái này, cho phép mình post lên một bài tương tự trong series tìm góc này để tham khảo.

Đề bài hoàn toàn giống bài trên, khác tí là goc 50 độ: Câu hỏi thế này : không dùng thước đo góc hãy chứng minh rằng góc FEB = 30…end

ACE nên xem nó như cây cà rem, khi nào buồn lấy ra ngậm chơi.

1 Like

Đáp án là 20°. Lời giải ngắn gọn nếu bạn để ý tổng các góc trong 1 tứ giác lồi là 360°, trong tam giác bất kỳ là 180°.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?