Tìm địa chỉ của Node trong BST

Chào anh chị !
Em muốn Tìm node có giá trị x trong cây (trả về địa chỉ node).
Ý tưởng của em:
Em duyệt cây theo LNR Nếu gặp elements của node = x thì dừng lại,
Em viết như vậy

2 cái Cout chỉ để kiểm tra xem địa chỉ.
Kết quả em test :


Hiện tại em chỉ có 2 node là 6 và 3 (em in ra bằng LNR nên 3 trước )
Em có câu hỏi là sao địa chỉ của dòng cout << & t khác dòng cout << &t->elements và return t vậy ạ ?
2 dòng dưới thì bằng nhau. và không biết em viết như vậy đã chính xác chưa ?
Em cảm ơn ạ.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?