Tìm bài tập mô hình ER

Mọi người cho em xin bài tập về mô hình ER với ạ, em tìm gg thì thấy ít quá, em search tiếng Việt thì toàn bài em lm rồi, còn tiếng anh em tìm không thấy bài tập mô hình ER ạ. Em cảm ơn ạ

Đây:

image

image

3 Likes

em cảm ơn anh ạ. Anh có lời giải luôn k ạ.

Có, tưởng cần đề, ko cần lời giản :roll_eyes:

3 Likes

Cho em xin với ạ. Em đang nhập môn mới hình này nên có lời giải để so sánh ạ.

https://drive.google.com/file/d/0B5d8cee5X6WmczB2Q0ZEN1doMUU/view?usp=sharing&resourcekey=0-SNbWCk468NKExbxBlg62cA
Đây.

3 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?