Tiếng anh khi làm việc tại Nhật

mọi người cho em hỏi là tiếng Anh thì có nhiều cơ hội khi phỏng vấn và làm việc tại Nhật ko ạ.
hay bắt buộc phải có tiếng Nhật?

Làm việc tại Nhật tất nhiên phải biết tiếng Nhật rồi, còn tiếng Anh thì bắt buộc phải có.

3 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?