Thực tập tại viettel network

Em chào mọi người. Em chuẩn bị thực tập Dev tại viettel network. MN có thể cho e xin review và chia sẻ về môi trường được không ạ. Em xin cảm ơn

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?