Thuật toán đổi số thập phân thành số la mã python

Mấy anh/chị giúp em với ạ :frowning:
Dùng lặp while lồng lệnh if viết code đổi số thập phân thành số La Mã.Số thập phân đọc từ bàn phím vào. Ví dụ : Input : 7 Output:VII
Em cảm ơn ạ :sob:

Đây bạn
Thuật toán convert số thập phân sang la mã - programming - Dạy Nhau Học (daynhauhoc.com)

DNH không cho phép hỏi bài.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?