Thuật toán chặt nhị phân

Hôm qua thầy em vừa dạy chặt nhị phân.Em thấy nó khá khó hiểu.Các anh chị giúp em cái thuật toán chặt nhị phân với.

Chặt nhị phân là binary search đó. Em tìm theo từ khoá tiếng Anh có code và giải thích luôn.
Cá nhân thì mình không thích dùng từ “chặt nhị phân” cho lắm.

4 Likes

Tìm kiếm nhị phân, nghe vừa nhẹ nhàng vừa sáng sủa.
“Chặt” là chặt cái gì?

3 Likes

bạn vô đây xem thêm nhé (mặc dù mình đọc cũng ko hiểu)
https://www.studocu.com/vn/document/truong-dai-hoc-bach-khoa-ha-noi/cau-truc-du-lieu-va-thuat-toan/chat-nhi-phan-chat-nhi-phan/79786077

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?