Thư viện Python dùng để xác định một hình ảnh đã xuất hiện trên màn hình hay chưa

Python có thư viện nào để xác định một hình ảnh đã xuất hiện trên màn hình hay chưa vậy. Mình không thích Sikuli lắm. Mình có biết tới OpenCV nhưng chưa có hứng thú với nhận dạng hình amhr lắm.

Bạn có thật sự đang hỏi không ?

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?