Thời đại này nên từ bỏ đại học theo học nghề hoặc cao đẳng không?

cho em hỏi thời đại này nên từ bỏ đại học theo học nghề hoặc cao đẳng không ạ

1 Like

Nên em ạ. Nhất nghệ tinh. Đừng phí thời gian vào học những thứ mà bản thân mình không biết để làm gì. :smiley:

11 Likes

Nên cậu ạ, nhất là khi mọi người ở thời đại này ai cũng biết mình cần gì như cậu :smiley:

11 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?