Thiết kế Database cho 1 website tin tức (Ví dụ: VnExpress, ...)

Hi mọi người, em đang tập làm quen với Cơ sở dữ liệu. Em đang làm 1 bài tập tự mình đặt ra :v Đó là xây dựng một hệ cơ sở dữ liệu cho 1 website tin tức (Ví dụ như là VnExpress chẳng hạn ,…) . Các bác có thể gợi ý giúp em cấu trúc các bảng trong cơ sở dữ liệu cho bài tập này được không ạ. Em cảm ơn ạ! ^^

Bạn tự xây dựng cấu trúc các bảng đi (bạn nghĩ nó sẽ có những bảng gì, mỗi bảng sẽ có những field nào, mấy bảng nó có quan hệ với nhau ntn) :slight_smile: , rồi đăng lên nhờ mọi người góp ý ^^

gợi ý hết cấu trúc các bảng ra thì còn gì ý nghĩa nữa ^^

4 Likes

Bạn thử xem xét lại các yêu cầu của website rồi bạn suy nghĩ xem mình cần những bảng nào rồi cứ xây dựng dần dần thôi rồi thiết lập mối quan hệ bảng.Cái này bạn phải làm dần dần thì mới có kinh nghiệm được :grin:

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?