Thi Anh Đào: 'Không phải cứ mở công ty là thành startup'

TTO - Thi Anh Đào - nữ CEO trẻ của công ty tiếp thị số Isobar Việt Nam - cho rằng đang có sự nhập nhằng giữa doanh nghiệp nhỏ (SME) và startup.

Thi Anh Đào: ‘Không phải cứ mở công ty là thành startup’

3 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?