The YouTube Android Player SDK không được hỗ trợ

Chào các bác,
Ứng dụng của e play video youtube vẫn hoạt động bình thường.
Nhưng khi youtube ra thông tin này thì không thể phát được video nữa.
“This SDK has been fully deprecated. It is no longer supported or maintained by YouTube. Please use the [YouTube IFrame Player API] instead.”
E muốn hỏi là tất cả các ứng dụng đang phát hành mà dùng YouTube Android Player SDK đều không thể phát được video nữa, phải không ạ, hay có cách khắc phục nhỏ nào k ạ
Vì nếu dùng YouTube IFrame Player API thì tốn rất nhiều effort ạ
E cảm ơn

Thông thường sdk deprecated thì app đã implement vẫn có thể chạy, tuy nhiên rất có thể trong tương lai sẽ không thể chạy được nữa. Do đó tốt nhất là bạn nên migrate code lên sdk hoặc api mới càng sớm càng tốt.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?