Thế nào là lập trình ứng dụng, lập trình mobile? Lập trình ứng dụng di động là loại gì?

Xin anh chị cho em hỏi:

  1. thế nào là Lập trình ứng dụng?
  2. thế nào là Lập trình mobile ?
  3. Cho em xin một ví dụ thực tế.
  4. Lập trình ứng dụng di động thì nó là loại gì ạ?

Em xin cảm ơn mọi người :blush:

1 Like

minh không có kinh nghiệm để trả lời nhưng mà mới đọc được bài blog của anh kia nói về lập trình mobile, bạn có thể tham khảo, blog này rất hay

3 Likes

Cảm ơn bạn, bài viết rất có ích

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?