Thắc mắc về việc đọc dữ liệu từ file trong c

Em đang làm 1 chương trình có thể đọc ghi dư liệu từ 1 file *.txt, trong file txt đấy mỗi dòng có thông tin về tên, ngày sinh, số báo danh,… được ngăn cách với nhau bởi dấu cách. Nhưng khi đọc từ file thì hàm fscanf() không đọc được dòng có dấu space, mà khi nó đọc thì in dòng đấy ra bị bỏ hết dấu space đi. Ai biết cách nào đọc thông tin trong file mà có dấu cách thì chỉ cho em với?
Em xin cảm ơn.

Bạn cho mình xin file txt của bạn với.
Dùng fgets để đọc nguyên một chuỗi nha.

Đây, file txt của em đây:

nva 03-11-2000 thptgl 001 6 9 8
nvb 04-11-2000 thptgl 002 7 8 8
nvc 05-11-2000 thptgl 003 7 6 5

mà khi em dùng fgets() thì chỉ đọc được dòng đầu thôi, các dòng con lại không đọc được.

Bạn lưu ý là fgets nó sẽ lấy luôn cái ký tự xuống dòng nhé. Có thể bạn gặp lỗi ở ký tự xuống dòng.

Em chưa hiểu lắm, anh chỉ rõ hơn được không ạ?
edit: Em đã sửa được rồi, cảm ơn anh.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?