Thắc mắc về truy cập đường dẫn file php

Mình có thắc mắc chỗ nãy xíu

Sau khi cài thì mình sẽ được folder là D:\xampp\htdocs (DocumentRoot “D:\xampp\htdocs”) , mình tạo fie D:\xampp\htdocs\vd.php

Các a/c/e cho hỏi là :

  • Sao mình truy cập localhost/vd.php thì trình duyệt nó sẽ thực thi file ( chạy mã PHP), còn truy cập D:\xampp\htdocs\vd.php thì nó ra nội dung file ( không chạy mã PHP ). Pro nào có thể giải thích cơ chế hoạt động của Xampp và trình duyệt chô này không ( mình có tìm hiểu nhưng chưa rõ lắm )
  • Có cách nào truy cập D:\xampp\htdocs\ mà nó vẫn thực thi đươc mã php của các file trong đó không.

Cảm ơn mọi người !

Thử chạy qua command line

php D:\xampp\htdocs\vd.php
1 Like

Theo mình hiểu thì xampp là chương trình tạo máy chủ Web và nó có chứa các dịch vụ trong đó có thể biên dịch được mã php
Khi bạn chạy http://localhost/vd.php thì lập tức nó sẽ hiểu là bạn đang gọi đến máy chủ server http://127.0.0.1/
hay địa chỉ ipv4 của bạn (vd: http://192.168.1.35/dashboard/) và nó sẽ biên dịch file php đó
Còn bạn truy cập D:\xampp\htdocs\vd.php mà chỉ ra nội dung file sở dĩ không có dịch vụ nào để biên dịch php nên nó sẽ không hiểu file php đó

1 Like

localhost/vd.php

Trình duyệt web ngầm hiểu giao thức là http -> resolve localhost -> gửi HTTP request vào cổng 80 mặc định -> PHP server tiếp nhận thôi :slight_smile:

2 Likes

Cảm ơn mọi người, mình tạm tạm hiểu được rồi, một cái nó là giao thức http, một cái nó là viewing local file.
Cho mình hỏi nâng cao lên tí là, làm sao để chạy dc 1 fie php ở ngoài cái Document Root kia. Mình nghĩ là có cách chỉnh trong XAMPP, nhưng mình mò chưa ra. Có ai đã từng làm chưa.
Mình search qua thì gg có hướng dẫn là https://www.devside.net/wamp-server/running-php-scripts-outside-of-documentroot. nhưng nó là ở WAMP, và nếu thành công thì nó truy cập trên trình duyệt kiểu gì nhỉ, cũng phải là D:\Folder\path.
Mình gà lắm, đang tự học php. Các bạn đi qua chỉ cho mình với nhé.

Ý mình là truy cập qua trình duyệt

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?