Thắc mắc về thuật toán thay đổi khuôn mặt?

Mình định viết 1 app liên quan đến chỉnh sửa khuôn mặt nhưng bí ở chỗ thuật toán để ghép 2, hoặc nhiều khuôn mặt với nhau.
Theo như tìm hiểu của mình về phần nhận diện khuôn mặt thì mình sử dụng tensorflow hoặc mlkit của firebase. Nhưng chưa biết cách nào để train cho con ai nó nhận biết được người thuộc quốc gia nào ?
Bác nào có làm dạng như này rồi cho em ít lời khuyên !!

Disclaim: Tớ không phải chuyên gia AI, cũng chưa bao giờ train model phức tạp nào cả, cơ mà tớ có biết basic về AI. Thế nên, nếu có gì sai sót, mọi người chỉnh giúp tớ nha :smile:

Bài toán này của cậu là supervised learning, mục tiêu là classify mọi người ở các quốc gia.
Có lẽ cậu cần xác định xem từ khuôn mặt, những thông tin gì từ bước nhận diện khuôn mặt cậu sẽ lấy để xác định chủng tộc/quốc gia của người đó?
Sau khi xác định được điều đó, cậu nên chuẩn bị một lượng data set đủ lớn để train model. Data này cậu cần có ảnh + quốc tịch của người đó. Dataset càng lớn, model của cậu càng chính xác.
Khi train model, cậu cần chọn giải thuật + sửa các tham số của giải thuật để train. Công việc này sẽ mất rất nhiều thời gian, vì cậu phải dò từng tham số của giải thuật, để xem với bộ tham số nào thì cậu có model hiệu quả nhất.

Cơ mà tớ cũng không chắc phần này liên quan gì tới vấn đề của cậu :smile:

Ghép khuôn mặt chắc là cần image processing hơn, phải không? :smile:

4 Likes

Trước hết cám ơn cậu đã quan tâm tới câu hỏi của mình !

Phần train AI qua tìm hiểu tớ sẽ chọn tập ảnh gốc đế phân tích trước. Khi mỗi người dùng public ảnh của mình lên tớ sẽ kiểm tra so sánh với ảnh gốc. Ảnh của người dùng sẽ không quá khác với số % nhất định nào đó sẽ đc lưu lại để train tiếp AI.

Phần ghép ảnh mình vẫn chưa nghỉ ra đc cách giải ???

Mình cũng chả biết về AI gì ráo trọi, nhưng dường như bạn nên tìm kiếm với từ khoá như: morph image algorithms vì mình vọc các phần mềm đồ hoạ dạng biến hình mặt người sư tử trông cũng cute.

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?