Thắc mắc về thư viện

Cho em hỏi vì sao c++ không khai báo tất cả các thư viện mà lại để người code phải khai báo từng thư viện một ạ? nếu khai báo nhiều thư viện quá mà mình không dùng thì có bị sao không ạ?

1 Like

Tại sao đi học HS, SV không vác theo tất cả tài liệu mà chỉ mang theo tài liệu những môn học của ngày hôm đó?

Tại sao một người đi du lịch không chở theo tủ quần áo của họ mà chỉ mang va ly đựng chừng tối đa 10 bộ đồ?

Có câu trả lời rồi nhé.

8 Likes

nếu khai báo nhiều thư viện quá mà mình không dùng thì có bị sao không ạ?

@thangcachepckt

5 Likes

:rofl: :sweat_smile: :sweat_smile: :sweat_smile:

Mình nghĩ rằng vấn đề này liên quan đến memory. Khi bạn khai báo quá nhiều thư viện thì cũng đồng nghĩa với việc program của bạn cũng sẽ nặng hơn và ngược lại. Tất nhiên thì cũng có 1 phần từ @superthin nữa. MÌnh chỉ bổ sung thêm ý kiến của mình thôi.

6 Likes

Khi biên dịch code có một bước gọi là preprocessor. Khi đó trình biên dịch sẽ xử lí các macro bao gồm xử lí cho # như #include <xxx.h>. Phương pháp thông thường là sẽ thay thế #include <xxx.h> bởi file xxx.h luôn. Vì vậy, nếu khai bao thừa thì sẽ tốn time, tốn mem để xử lý file code đó -> làm chậm quá trình biên dịch.
Khi khai báo thừa thì không làm tăng code size hay làm chậm chương trình.

8 Likes

Em cảm ơn và Macro là gì vậy ạ?

Vâng em cảm ơn nhiều ạ :smiley:

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?