Thắc mắc về struct vs class trong c++

Xây dựng lớp BST mô tả cây tìm kiếm nhị phân (dữ liệu trong mỗi nút là số
nguyên) với các phương thức: khởi tạo cây rỗng, hủy cây, thêm nút, xóa nút,
tìm kiếm.
Em mới học c++ và được giao bài tập như trên. Em thường làm BST theo struct không biết làm theo class thì khác thế nào. Ai có giúp em về phần này được không ạ.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?