Thắc mắc về hướng lập trình trong chuyên ngành cơ điện tử

Chào mọi người ạ, em là sinh viên ngành cơ điện tử, em muốn theo hướng về lập trình trong cơ điện tư, em muốn hỏi về phần lập trình này thì cần phải học ngôn ngữ gì và nhứng gì ạ? Mong được mọi người tư vấn ạ

A post was merged into an existing topic: Topic hỏi đáp và tư vấn ngành nghề và chọn trường

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?