Thắc mắc về hàm ảo trong tính chất đa hình

Xin chào, em có thắc mắc là trong lập trình hướng đối tượng thì hàm có chứa từ khóa virtual có phải là hàm xử lí liên kết tương ứng bội không ạ ?
Chẳng hạn như

class A {
	string text;
	public :
		virtual void setText();
};
void A::setText() {
	text = "A";
}
class B  : public A{
	public : 
		void setText();
};
void B::setText(){
	text = "B";
}

Vấn đề tiếp theo là em muốn được giải đáp là em có một chương trình xuất thông tin ra file text , mỗi lần ghi thông tin ra file ,để xem được kết quả của lần ghi thông tin đó thì em đều phải mở file , có cách nào để xem được thông tin của file sau mỗi lần ghi mà không cần phải mở file liên tục không ạ ?Tức là chỉ cần mở một lần duy nhất sau đó file text sẽ reload lại nội dung trong file sau mỗi lần ghi thông tin ra file ạ.

Cái này là do text editor của bạn. Để có tính năng này thì cần phải theo dõi được trạng thái ghi của file (tùy thuộc HĐH).

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?