Thắc mắc về git/github

Các bạn cho mình hỏi là khi mình có 1 repo trên github, mình init 1 cái folder trên laptop.

Sau đó mình git remote add orgin [link].

Sau khi mình push lên thì sao lại lỗi gì, mình đã pull --all mà không có được. Mới xài git command lúng túng quá.

bạn nói bị lỗi mà không nói lỗi gì thì có trời mới biết mà chỉ
mà có vẻ như bạn chưa add và commit gì

mình add commit rồi, và nó yêu cầu mình pull.

Mình fetch --all mà cũng không đươc.

Đánh phải tại cái folder khác, rồi git clone mới push được

Theo như mình hiểu thì bạn có 1 repo trên github và bạn muốn lấy cái repo đó về máy mình, rồi làm việc trên đó phải không? Nếu đúng như vậy thì bạn chạy lệnh "git remote add origin " làm gì? chỉ cần chọn chỗ muốn đặt repo trong máy tính rồi chạy “git clone [link]” là nó sẽ kéo repo về thôi mà :thinking:

1 Like

hình như là git pull <tên remote> :thinking:

1 Like

chủ thớt có vẻ newbie về git, mình khuyến khích lên trang chủ down ngay cuốn pro git, đọc chừng 1 ngày là hiểu git ngay, rất hệ thống, đầy đủ, trực quan, ko cần refer nguồn gì khác.

2 Likes

Bạn cứ dùng Git integration trong các IDE hoặc text editor hỗ trợ Git cho dễ xài.
Mình đi làm 1 năm vẫn chưa dùng git bằng lệnh bao h :sweat_smile:

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?