Thắc mắc về đoạn code

Em đọc code thì gặp đoạn này. Nội dung đoạn thì em hiểu nhưng mà cấu trúc sgn = [&] rồi có dấu ; ở cuối đoạn thì em không hiểu lắm ạ. Mọi người giải thích giúp em với ạ, em cảm ơn :sunny:
image

Cú pháp của biểu thức lambda.

5 Likes

Em cảm ơn ạ :sunny:

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?