Thắc mắc về cơ điện tử

Chào mọi người.
Em đang theo học ngành cơ điện tử, nếu mọi người có kinh nghiệm hay lời khuyên hoặc định hướng gì về ngành đấy thì có thể chia sẻ với em được không mọi người?
Em xin cảm ơn.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?