Thắc mắc về bắt sự kiện trong android

Mọi người ơi! hiện tại em đang lập trình android! Em đang gặp phải một vấn đề là ví dụ em có một acitivity A có button A, em có thêm một activity B mọi người cho em hỏi làm sao để gọi button A đó vô trong activity B để em set chức năng cho nó. Em thử dùng findviewbyid như bình thường nhưng nó không hiểu ạ. Em cảm ơn mn ạ.

Lằng nhằng và chưa hiểu.
Cụ thể là bạn muốn:

  1. Từ B gọi chức năng của nút A.
  2. Gán nút A sang cho B (cho nó hiện bên B).
  3. Ý khác. Mô tả chi tiết hơn nữa.
4 Likes

muốn dùng findViewById thì button phải nằm trên layout mà activity bạn đã bỏ vào setContentView nhé.
nếu không thì bạn sẽ bị null pointer khi set sự kiện vì findViewById trả về null.

4 Likes

Cảm ơn 2 bác ạ, em đã giải quyết được vấn đề ạ.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?