Thắc mắc về atoi()

c++

(Đình Nhì) #1
 #include <cstdlib>

int main(){
    int num = atoi("123");
    return 0;
}

theo như mình tìm trên cplusplus thì atoi() thuộc thư viện cstdlib, nhưng mà khi mình bỏ thư viện này thay vào đó là thư viện iostream thì nó cũng chạy bình thường không lỗi => chẳng lẽ atoi() cũng thuộc iostream?, mà khi tìm kiếm thư viện iostream trên cplusplus chẳng thấy atoi() đâu. Vậy là sao?


(Red Sand) #2

Chắc là iostream có include stdlib rồi.


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?