Thắc mắc khi đưa từng item trong list vào một dict khác

Mình có một list như sau:

todolist=
[
{
  "description": "SS1 Assignment 1",
  "id": 1,
  "status": "Done"
},
{
  "description": "SS1 Assignment 2",
  "id": 2,
  "status": "Doing"
},
{
  "description": "SS1 Final",
  "id": 3,
  "status": "Doing"
}

]

Em muốn đưa từng item trong list này vào trong một dict khác nên mình đã làm như sau:

      newdict={}
      for i in range(0,len(todolist)):
       newdict.update(todolist[i])
      print(newdict)

Tuy nhiên, khi print ra kết quả của newdict chỉ có item thứ ba mà không có các item còn lại. Vậy cho mình hỏi tại sao nó lại như thế và sửa như nào. Xin chân thành cảm ơn.

bạn muốn dict cuối cùng trông ra sao?

3 Likes

Nó sẽ bao gồm cả 3 item của list trước ạ

câu hỏi bên trên mình đã hỏi là biến đó sẽ trông như thế nào, bạn có thể viết ra value của biến newdict đó nó như thế nào được hay không?
Dict mà bao gồm 3 item của list, mình chưa hiểu lắm

2 Likes

Dict mới tức là key và value phải như thế nào, chứ update là cập nhật value ứng với key mà.

2 Likes

Em biết mình sai ở đâu rồi ạ. Em xin cảm ơn ạ

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?