Thắc mắc điều kiện của do while trong C?

VD mình muốn chặn đk 0<=N<=10 Nhập N sai thì bắt lặp lại mãi đến khi nhập đúng trong khoảng đk trên thì dừng có đc k ạ? Mình thấy do while chỉ chặn đc đkiện kiểu 1 vế thôi ? có cách nào tương tự k ạ ? thanks !!!

Nối các đk dùng && || thôi.

4 Likes

Trong C && là và, || là hoặc.
0<=N<=10 bạn đọc thế nào thì điều kiện viết thế ấy.

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?