Textbook (english) các lĩnh vực

Thấy được share trên kienhoc.(tác giả mở có 10 ngày thôi anh em nào thích down về tham khảo) 195G lận
https://drive.google.com/drive/folders/1gvthdzW7P79BMpCMvziiXy9cySF621oW

4 Likes
1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?