Tạo sơ đồ khối môn OOP

mọi người có thể giúp em tạo sơ đồ khối cho bài trên được không ạ. em đang học môn lâp trình hướng đối tượng nhưng vẫn bị rối về cách xác định các class

Tạo ra mỗi class riêng cho smartphone, vỏ, CPU, màn hình thôi :penguin:. Mà hình như người ra đề là dân CN thì phải :thinking:?

3 Likes

giống môn thiết kế hệ thống hướng đối tượng thế nhỉ , đầu tiên là phân tích nghiệp vụ , vẽ sơ đồ use-case , rồi vẽ sơ đồ hoạt động + kèm thừa tác viên nghiệp vụ , vẽ sơ đồ luồng hoạt động tuần tự , vẽ sơ đồ lớp , vẽ erd dựa trên sơ đồ lớp , thiết kế database dựa trên erd

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?