Tạo ra một game với ý tưởng từ một bộ anime thì có vấn đề gì về bản quyền không?

Cho e hỏi là bây giờ mình làm ra một game nhưng lấy ý tưởng từ anime như kiểu naruto, hay yugi thì mình có bị dính dáng gì đến bản quyền không ?

Mình không phải luật sư nên tìm giúp bạn tham khảo nhé bạn

7 Likes

Theo kinh nghiệm của mình thì có vấn đề về bản quyền bạn nhé, nhưng còn tùy thuộc vào việc game có tạo ra lợi nhuận hay không, và việc lấy ý tưởng chiếm bao nhiêu % trong game của bạn. VD bạn chỉ lấy ý tưởng về skill trong truyện mà không lấy hình ảnh, tên hay nội dung gì của anime thì không vấn đề gì

6 Likes

Mình thấy rất nhiều lần rồi, mấy tên chưa làm mà cứ lo này nọ kết quả là chả làm được gì.

6 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?