Tạo DB xem video

Hello mọi người,

Hiện tại em có bài tập làm website xem video và có chức năng ‘like video’. Em muốn hỏi về phần thiết kế DB. Theo suy nghĩ của em thì, em sẽ tạo ra 1 table video và table like, như vậy có hợp lý không ạ?

Có vẻ như câu hỏi khá dễ nhưng do em chưa có kinh nghiệm, cũng không biết là những thứ mình nghĩ có đúng không? Nên em mong mọi người, ai biết hay đã có kinh nghiệm thì giúp em với ạ.

Cùng câu hỏi với dislike và comment.

Em cảm ơn.

Theo mình app nhỏ thì 1 bảng video là đủ: có 3 cột là mã video, link video và số lượt like.

2 Likes

như vậy thì làm sao biết được ai đã like. Nếu thiết kế như vậy thì 1 người có thể like được 2 lần.

1 Like

Đã là bài tập thì đáp ứng được nó thì chính là giải pháp, không cần quá bận tâm

Còn nếu bạn thấy vấn đề này cũng khá thực tế nên cần hướng đi đúng và thực tế thì gợi ý: bảng video (danh sách video) , bảng react (danh sách react, ai react gì cho video gì) , bảng react type (danh sách các lọai react)
Với 3 bảng này thì đủ để mở rộng ra nhiều lọai react hơn chứ không chỉ dừng lại ở like và disklike

6 Likes

tạo:
table users, có cột user_id
table “videos”, có cột là video_id
table “comments”, có comment_id
table “video_like”, có các cột id, video_id, user_id
table “video_comment”, có id, video_id, comment_id, user_id

Database kiểu này sẽ đáp ứng đươc nhu cầu cơ bản như trong post của bạn.

Làm thêm cái dislike thì bạn suy nghĩ thêm ha.
Nếu hiểu cái cấu trúc database thì làm thêm cái sẽ không thành vấn đề

4 Likes

Đó cũng là suy nghĩ của em mà. Nhưng mà em hỏi là vì không biết cách làm như vậy có thực tế hay không?

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?