Tại sao mọi người chọn ngành công nghệ thông tin?


(Phạm Vinh) #41

Ý tưởng lớn gặp nhau :smile:


(Nguyễn Văn Vương) #43

à vâng cần cù bù thông minh, bằng tuổi bác thì em đang chơi ninja rùa trên đầu nes roài :stuck_out_tongue:


(Nguyễn Văn Vương) #44

Em mà tính nhẩm thì… thôi bỏ đi :tired_face::tired_face:


(Tomomi Terikido) #45

Vì hồi đó nghe nói ngành này chỉ cần viết đc mấy cái app quăng lên store là ngồi nhà cũng kiếm bộn tiền :smiley:


(Phan Bá Hải) #46

Thực ra rảnh thì học thôi. Hồi đó học mà không hiểu gì cả :laughing:


(ThanhXam) #47

nghiện game, thích đụng vô máy tính nên tìm hiểu thấy ổn thì theo thôi :smile:


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?