Tại sao debug không chạy trong visual studio code

z4089194330129_6fd8a650429739d60204ebdf75f9c588

em đã thử đổi tên file trong đường dẫn rồi mà vẫn không tồn tại em không biết phải sửa gì nữa trên mạng có vài câu lệnh em cũng đã thử rồi nhưng không được

Bạn đang dùng VS code, không phải visual studio

outDebug là 1 folder, không phải 1 program

Bạn cần build code ra 1 program (.exe) rồi trỏ tới file này mới chạy debug dc

3 Likes

ý là chạy trên folder ạ ?

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?