Tài liệu về Apache Tomcat

Xin chào mọi người, hiện tại em đang tìm hiểu về apache tomcat : cách config, cách deploy, cách quản lí một tomcat server. Không biết ai có tài liệu về tomcat thì cho em xin với :smiley:

Gửi bạn tài liệu góc. ( bên trái có mục Documentation từ version 6.5 => 9.0 tha hồ nghiên cứu)
https://tomcat.apache.org/

2 Likes

chuẩn rồi sao nhiều bạn ko chịu đọc document của cái mà bạn sẽ làm việc nhỉ…cứ document nó mà đọc thôi…:smiley:

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?