Tài liệu, lộ trình học web

Ace trong group cho em xin lộ trình fullstack web.net cũng như sách(tài liệu-flie) được không ạ.
Em xin cảm ơn.

xem roadmap cho dễ hiểu nhé
FullStack = front-end + backend


4 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?