tài liệu listening để luyện thi toeic!

mình khá là yếu phần nghe nên muốn rèn luyện thêm mà lên google search không kiếm ra nên ai có share cho mình với

Ngay Trên Dạy Nhau Học
Bạn click vào link trên

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?