Tài liệu lập trình trên điện thoại

Em thấy clip nước ngoài làm file.php bằng điện thoại để auto app thì e cần học những lệnh này ở đâu ạ?

Ở Google và StackOverflow nhá.
Từ khóa: php document.
Tổng quan là: [tên ngôn ngữ] [tên hàm] document.

2 Likes

Muốn code web php trên điện thoại thì tải 1 text editor có syntax highlighting về, 1 web server trên mobile có hỗ trợ php (mình từng dùng bit web server), 1 trình duyệt. Sau đó code và dùng trình duyệt truy cập localhost chạy thôi :slight_smile:

3 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?