Tài liệu lập trình C for newbie - Chương 1: Nền tảng để bắt đầu!

Mọi người ơi, mình có update chút chút nên mọi người download lại các tài liệu sau đây ở cmt này nhé:

[Tài liệu lập trình C] - Chương 1: Nền tảng để bắt đầu!

Bài 5: Công Cụ Tính Toán

Bài 8: Test Program - Chương Trình Thử Nghiệm

Anh @ltd stick cmt này lên trên thành post 2 dùm em để mọi người tiện cập nhật nha.

9 Likes

Đã down 2 chương và bắt đầu học lại từ đầu. Thanks a lot.

1 Like

có ai còn full chương không cho e xin với!

2 Likes

bạn có chương 1 bản full k cho mình xin với

1 Like

Mọi người ơi, mình có update chút chút nên mọi người download lại các tài liệu sau đây ở cmt này nhé:

[Tài liệu lập trình C] - Chương 1: Nền tảng để bắt đầu!

Bài 5: Công Cụ Tính Toán

Bài 8: Test Program - Chương Trình Thử Nghiệm

6 Likes

Chương 2 đây nhé các bạn.

6 Likes

link tải full version Tv lỗi rồi a ơi

1 Like

bạn down bằng link trên cmt mới của mình nhé!

3 Likes

Bị lỗi Invalid or Deleted File rồi ạ. Mong anh sửa lại để em down về với. Em cảm ơn anh :smile:

1 Like

đăt gạch ngồi hóng cho đến khi nào có toàn bộ mới chịu tha :v:

1 Like
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>

int main()
{
  int soBiMat=0, soHientai=0, tieptucGame=1, Level=0, i=0, Kieuchoi=0,Songuoinhap =0, Choihaynghi=1;
  while(Choihaynghi)
  {

  printf("Moi chon kieu choi\n");
  printf("Kieu 1: Choi voi may\n");
  printf ("Kieu 2: Choi voi ban\n");
  scanf("%d", &Kieuchoi);
  switch(Kieuchoi)
  {
    case 1:
      printf("Ban da chon choi voi may\n");
      break;
    case 2:
      printf("Ban da chon choi voi ban\n");
      break;
    default:
      printf("Khong co kieu choi do\n");
      break;
  }
  if(Kieuchoi==1)
  {
  printf("Moi ban chon cap do choi\n");
  printf("Level 1: tu 1 den 10\n");
  printf("Level 2: tu 1 den 100\n");
  printf("Level 3: tu 1 den 1000\n");
  scanf("%d", &Level);
  switch(Level)
  {
  case 1:
  printf("Ban da chon level %d\n\n", Level);
  srand(time(NULL));
  soBiMat=(rand()%(10))+1;
  break;
  case 2:
  printf("Ban da chon level %d\n\n", Level);
  srand(time(NULL));
  soBiMat=(rand()%(100))+1;
  break;
  case 3:
  printf("Ban da chon level %d\n\n", Level);
  srand(time(NULL));
  soBiMat=(rand()%(1000))+1;
  break;
  default:
  printf("Ban da chon sai level\n");
  break;
  }
  /***************************************************************/
    do
    {
      i=i++;
    printf("So can tim la bao nhieu?\n");
    scanf("%d", &soHientai);
    if (soHientai<soBiMat)
      {
     printf("Nho hon so bi mat\n");
      }
    else if (soHientai>soBiMat)
      {
    printf("Lon hon so bi mat\n");
      }
    else
      {
    printf("Chuc mung! Ban da tim duoc so bi mat\n");
      }
    }while(soHientai!=soBiMat);
    printf("Ban da tim duoc voi %d lan nhap\n", i);
  }
  else
  {
    printf("Nguoi phai doan so nham mat vao\n");
    printf("Moi nguoi chon so nhap so bi mat khong qua 1000\n");
    scanf("%d", &Songuoinhap);
    printf("Nguoi doan bat dau choi nao\n");
    if(Songuoinhap<=10)
    printf("So ban can tim tu 1 den 10\n");
    else if (Songuoinhap<=100)
    printf("So ban can tim tu 1 den 100\n");
    else if (Songuoinhap<=1000)
    printf("So ban can tim tu 1 den 10000\n");
     do
    {
      i=i++;
    printf("So can tim la bao nhieu?\n");
    scanf("%d", &soHientai);
    if (soHientai<soBiMat)
      {
     printf("Nho hon so bi mat\n");
      }
    else if (soHientai>soBiMat)
      {
    printf("Lon hon so bi mat\n");
      }
    else
      {
    printf("Chuc mung! Ban da tim duoc so bi mat\n");
      }
    }while(soHientai!=soBiMat);
    printf("Ban da tim duoc voi %d lan nhap\n", i);
  }
  printf("Nhan 1 de choi tiep, Nhan 0 de thoat\n");
    scanf("%d", &Choihaynghi);
  }
    return 0;
}
1 Like

mình thêm chế độ chơi chơi hay nghỉ rùi đó. mình k biết sửa trực tiếp trên code của bạn. Mình cũng mới học. có gì sai sót thông cảm nhá!

1 Like

học hết 2 chương qua học C++ được chưa ạ??

1 Like

mình mới học…nên bắt đầu học c ko…và tự học trong bao lâu là thành thạo…nn c co thể hack ko ạ,hjhj trẻ trâu

1 Like

mình mun tu hoc c…mình se dựa vào bai cua bạ để tự học,vậy trong bao lâu moi hoc dduoc hết c

1 Like

Nếu mới học lập trình thì để hiểu hết C chắc cũng phải vài năm.

4 Likes

Anh ơi cho mình hỏi là bài này muốn reset lại số lần đoán ( tức i ) sau mỗi lần chọn lại chề độ chơi thì dùng lệnh gì.

1 Like

Theo mình thì không cần khai báo biến Choihaynghi

1 Like

E không down đc a ơi

1 Like

Cân cài phân mêm gì để tải tài liệu này v

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?