Tải được thư viện pytime.h ở đâu?

dạ em cảm ơn ạ !!!

Bị lỗi nào thế em :thinking:? Phải thêm thư mục include trong thư mục cài đặt của Python vào Visual Studio chứ không phải mỗi python.h.

Thay cái đường dẫn của họ thành đường dẫn folder include trong thư mục cài đặt của Python.

3 Likes

dạ nó bị lỗi ở file pytime.h ạ,em tìm hoài không thấy pytime.h ở trên mạng ạ,còn ở máy thì không sài được do bị lỗi ạ

anh ơi em copy file include của python vào rồi,nhưng giờ nó lại thiếu file numpy/arrayobject.h ạ

Với trường hợp lỗi lên lỗi xuống thế này thì em dùng git tải cái này về rồi copy folder include cho nó nhanh:

3 Likes

anh ơi hết lỗi nhưng giờ lại không có file này ạ numpy/arrayobject.h

Lời giải cho câu hỏi của em nằm ở bên dưới nha:
https://stackoverflow.com/a/2379912

3 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?