Tách phần tử trong C

ai giải thích đoạn code này giúp mình vì sao nó lại tách được các phần tử ra vậy. kết quả in ra là 4

Không biết nói gì hơn. Đó là mảng kí tự, truy xuất theo cú pháp của mảng.

5 Likes

Trong mảng ký tự, arr[3] là ký tự '4'. '4' - '0' = 4 là đúng rồi còn gì gì nữa bạn. :slight_smile:
Đùa chứ bạn thử tìm hiểu bảng mã ASCII xem ký tự '4''0' có giá trị decimal là bao nhiêu nhé.

4 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?