Sửa lỗi virtualbox-dkms không download được

kali-linux

(Kenny Time) #1

Em download package về nó hiện lên lỗi.

Em cám ơn anh/chị đã xem.


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?