Sửa lỗi thư viện

mng cho mk hỏi là e bị lỗi này là vì sao ạ!! mong mng giúp ạ

Code C đâu có thư viện iostream đâu bạn, bạn đang lưu code C++ dưới đuôi .c kìa :eyes:

5 Likes

Có lẽ dân mới học (viết code sớm quá mà chưa thèm đọc 2-3 cuốn sách) chưa phân biệt đâu là C với C++, và việc lưu đuôi .c hoặc .cpp là có khác nhau khi trình biên dịch/ IDE xử lý :smiley:

5 Likes

This topic was automatically closed after 23 hours. New replies are no longer allowed.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?