Sửa lỗi sai câu lệnh vòng lặp while

c

(Phan Văn Thìn) #1

mọi người cho e hỏi chỗ này sai là vì sao và phải sửa như thế nào ạ. em cảm ơn ạ
Đề bài: Viết chương trình nhập vào n và in ra hình theo quy luật
INPUT

5

OUTPUT

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
#include <stdio.h>

int main()
{
  int n,a;
  scanf("%d",&a);
  n=1;
  While(n<=(a*a))
  {
      if(n%a==0)
      {
      printf(" %d\n",n);
      n=n+1;
      }
      else
      {
        printf(" %d",n);
        n=n+1;
      }
  }
}
Line Col File Message
C:\Users\PL_FR_HP\Desktop\Dev C\Untitled1.cpp in function 'int main()'
C:\Users/PL_FR_HP\Desktop\Dev C\Untitled1.cpp [Error] ‘While’ was not in this scope

(明玉) #2

Sai cú pháp, C/C++ không có “While”, vòng lặp while là “while”.


(Phan Văn Thìn) #3

à ra vậy. chạy được rồi. thanks bác ạ


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?